krzyżowanie stuły w ZFRR

Paweł Baścik: Czy nr 340 OWMR, który opisuje sposób noszenia stuły przez kapłanów i diakonów, dopuszcza możliwość krzyżowania stuły na piersiach przez prezbitera? Czy też użyte wyrażenie (stuła „zwisa na piersi”) zakłada sposób jej noszenia odpowiadający temu, jaki w Nadzwyczajnej Formie Rytu właściwy jest biskupom, bez krzyżowania?

ks. dr hab. Dominik Ostrowski: Wg dostępnych informacji można powiedzieć, że normy nowej liturgii nie zakładają krzyżowania stuły na piersiach, które miało znaczenie przy liturgii trydenckiej – rozróżniając między sposobem noszenia stuły między prezbiterem a biskupem (Ritus servandus I, 3-4). Opuszczenie tego starego zwyczaju można odczytywać jako element uproszczenia znaku liturgicznego. Norma OWMR sugeruje, że nie stosuje się już krzyżowania stuły, ponieważ mówi wyraźnie, że stuła „zwisa” (OWMR 34), używając podobnego zwrotu, którego stara liturgia używała w odniesieniu do biskupa („pendere”), stąd można pośrednio wyprowadzić wniosek, że krzyżowanie stuły nie jest już przewidziane przez obrzęd. Dlatego kiedy odprawia się Mszę wg nowego Mszału, nie powinno się krzyżować stuły, nawet jeśli używa się szat o starym kroju, a jeśli ktoś uznaje to za nieodzowny zwyczaj, to z pewnością nie powinien go narzucać innym jako poprawny. Nie dysponujemy w chwili obecnej wytycznymi Stolicy Świętej w tej sprawie, dlatego nie wyrokując definitywnie, warto w chwili obecnej przestrzegać dosłownie OWMR 34.